2/B ALANLARI KULLANICI LİSTESİ
             
İLİ                                  :TRABZON
İLÇESİ                          :ÇARŞIBAŞI
MAHALLESİ/KÖYÜ  :KADIKÖY MAH.
             
SIRA NO KULLANICININ            ADI-SOYADI ANA ADI BABA ADI ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
 1  Ercan TERZİ Hadice Muhammet 102 57  KISMİ 1,017.31
 2  Veysel TERZİ Hadice Muhammet 102 57  KISMİ 1,017.31
 3  Osman TERZİ Hadice Muhammet 102 57  KISMİ 1,017.31
 4  İsmail TERZİ Hadice Yunus 128 131 644,51
 5  İsmail TERZİ Hadice Yunus 128 132 7.765,19
 6  Ahmet YORGUN Sevim Yusuf 128 133 584,11
 7  Yaşar KABA Elmas İsmail 128 134 4.291,45
 8  Mustafa YILMAZ Hanife Muhittin 161 1 KISMİ 681.39
 9  Ahmet YILMAZ Hanife Muhittin 161 1 KISMİ 681.39
 10  İsmail YILMAZ Hanife Muhittin 161 1 KISMİ 681.39
 11  Bayram YILMAZ Hanife Muhittin 161 1 KISMİ 681.39
 12  Ömer YILMAZ Hanife Muhittin 161 1 KISMİ 681.39
 13  Ali Osman YILMAZ Hanife Muhittin 161  1 KISMİ 681.39
 14  Süleyman ÇOLAK Fatma Hüseyin 162 1 KISMİ 991.05
 15  İsmail ÇOLAK Fatma Hüseyin 162 1 KISMİ 991.05
16  Ercan TERZİ Hadice Muhammet 162 2 200,84
17  Murat TERZİ Emine Necat 162 3 637,91
18  Veysel TERZİ Hadice Muhammet 162 4 572,86
19  Osman TERZİ Hadice Muhammet 162 5 186,57
20  Mustafa SAĞLAM Hanife İdris 163 1 1.061,96
21  Ali ÇOLAK Fatma Hüseyin 164 1 4.660,37
22  Bülent SAĞLAM Hava Davut 165 1 KISMİ 2,761.11
23  Ali SAĞLAM Hava Davut 165 1  KISMİ 2,761.11
24  Hüseyin YORGUN Havva Osman 166 1 731,36
25  Hasan YORGUN Fatma Mehmet 167 1 311,16
26  Hüseyin YORGUN Havva Osman 167 2 382,17
27  Ahmet KURT Fatma Mehmet 168 1 741,18
28  Hasan YORGUN Fatma Mehmet 169 1 1.311,92
29  Hasan YORGUN Fatma Mehmet 169 2 196,66
30  Hüseyin YORGUN Havva Osman 169 3 3.121,67
31  Mustafa ÇOBAN Hanife Ali 169 4 301,88
32  Ahmet KURT Fatma Mehmet 169 5 2.042,21
 
 
 
 
2/B ALANLARI KULLANICI LİSTESİ
             
İLİ                                  :TRABZON
İLÇESİ                          :ÇARŞIBAŞI
MAHALLESİ/KÖYÜ  :KOVANLI MAH.
             
SIRA NO KULLANICININ ANA ADI BABA ADI ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
ADI-SOYADI
 1  Temel KANBERİ Kezban Ali 133 17 1.954,40
 2  Cafer YILMAZ Refiye Yusuf 133 18 1.475,08
 3  Ömer YILMAZ Refiye Yusuf 133 19 1.997,35
 4  İbrahim YILMAZ Refiye Yusuf 133 20 1.030,16
 5  Şaban SELCİK Katibe Bayram 148 39 504,16
 6  Ayşe SELCİK Fatma Ali 148 40 1.273,12
 7  Hayrullah SELCİK Fatma Ahmet 148 41 KISMİ 127.19
 8  Gülfidan AYDIN Fatma Ahmet 148 41 KISMİ 127.19
 9  Hanım Yeter SELCİK Esma Ömer 148 41 KISMİ 127.19
 10  Havva SELCİK Ayşe Cemal 148 42 451,85
 11  İsmail YEMENİCİ Asiye Muhammet 154 35 379,91
 12  Ali YEMENİCİ Emine Emin 154 36 KISMİ 537.73
 13  Ahmet YEMENİCİ Emine Emin 154 36 KISMİ 537.73
 14  Ahmet ÖZKAN Elmas Halim 154 37 2.970,57
 15  Ahmet ÖZKAN Elmas Halim 154 38 1.231,98
 16  Hayrettin ÖZKAN Fatma Ali 154 39 60,95
 17  Osman KUL Ayşe Ali 164 1 688,57
 18  Mustafa KUL Ayşe Ali 164 2 729,39
 19  Hava YILMAZ Emine Emin 164 3 2.198,26
 20  Aydın KOCAMAN Fatma Halim 164 4 657,77
 21  Seyfittin ESKİ Fatma Sabri 164 5 1.228,18
 22  İsmail ESKİ Fatma Sabri 164 6 877,30
 23  Fatma KOCAMAN Havva Ali 164 7 3.936,16
 24  Aydın KARA Gülfidan İsmail 165 1 1.340,23
 25  Mehmet KARA Ayşe Musa 165 2 1.434,03
 26  Muzaffer SELCİK Fatime Ahmet 166 1 239,31
 27  Tufan KAYA Emine Ali 166 2 103,81
 28  Fatma SELCİK Hava Hüseyin 167 1 253,73
 
 
 
 
AÇIKLAMALAR:

26.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında kadastro tutanaklarında kullanıcı olarak gösterilen kişilere ait listedir.
Listede adı geçen kullanıcıların, kullanıcıların kanuni mirasçılarının/akdi haleflerinin söz konusu Kanun kapsamında satın alma hakkından yararlanabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 02.11.2017 tarihine kadar ÇARŞIBAŞI MALMÜDÜRLÜĞÜNE başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kullanıcıların Başvuru Sırasında Getirecekleri Belgeler:
1-Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
2-Kanuni mirasçılarda, mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesinin onaylı örneği
3-Aksi hallerde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen hak sahibinin veya mirasçılarının noter tasdikli yazılı muvafakatı
4-Tüzel kişiler adına yapılan başvurularda gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu, temsilcisini, imza sirkülerini gösterir yetki belgesi
5-Kullanıcılar tarafından son beş yıl için ödenmiş ecrimisil bedeli olması halinde buna ilişkin belgenin bir örneği

Ayrıntılı bilgi için Çarşıbaşı Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisine müracaat edilebilir veya 0462 8213509 nolu telefonu arayabilirsiniz.