İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı, İlçe Kaymakamımız Zerrin ÇAY BEŞİKCİ başkanlığında 13/02/2017  Pazartesi günü saat 14:00' da Kaymakamlık Toplantı salonunda yapıldı.
        Toplantıda;
        İlçe yönetiminde görev alan tüm kamu görevlilerinin takım halinde çalışması, başarı ve başarısızlığın birlikte paylaşılması, yeni fikir ve projeler geliştirilmesi, bu konulardaki tekliflerin makama sunulması; mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilerek, yapılan iş ve işlermlerin yasal mevzuata dayandırılması; araç, elektrik, su, kırtasiye malzemesi kullanımında tasarruf sağlanması, atık kağıtların değerlendirilmesi, araç görevlendirilmesinde aynı güzergahta işi olan kurumların işleri de görülecek şekilde planlama ve görevlendirilme yapılması; kurum amirlerince maiyetlerindeki personellerin sürekli eğitilmesi, personel arasında farklı uygulamalar yapılmaması, tüm personele eşit mesafede bulunulması; Kamu Kurum Kuruluşlarında görevli personelin mesai saatlerine uymaları, kurum amirlerinin bu konuda gerekli özeni ve takibi yapmaları, uymayanlar hakkında yasal işlem yapılması; Kamu kuruluşlarının hizmet binalarının çevre ve iç temizliğinin düzenli ve planlı yapılması, çalışanların ve hizmet alanların rahat bir ortamda bulunmasını sağlayıcı tedbirlerin alınması, çalışma odaları, arşiv vb. bölümlerin tertipli ve düzenli olması, çalışma alanlarında bulunması gereken araç-gereç dışında gereksiz herhangi birşey bulundurulmaması; yazışmaların resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesi, bu konuda kurum amirlerinin gerekli titizliği göstermeleri, resmi tören ve açılışlara, ilgili kanun, yönetmelik ve genelgelerde belirtildiği şekilde günün anlam ve önemine yakışır şekilde kutlanabilmesi için, geçerli mazeret haricinde tüm kurum amirlerinin katılması ve konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi;
        karar altına alınmıştır.